Η σημαντικότητα της θεραπευτικής σχέσης.

Ακόμα και η ζωή μου απόχτα σημασία όταν την διηγούμαι σε κάποιον...

Τάσος Λειβαδίτης.

Η σημαντικότητα της θεραπευτικής σχέσης.
Οι σχέσεις μας βοηθούν να αναπτυχτούμε, να συγκροτηθούμε, να είμαστε ευέλικτοι. Μέσα από τις σχέσεις οι εγκέφαλοι ρυθμίζουν ο ένας την χημεία του άλλου, επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία, ακόμα και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος των ανθρώπων.

Το θεραπευτικό περιβάλλον αποτελείται  από ένα άτομο που ζει μια ψυχοπιεστική κατάσταση  και  ψάχνει έναν ασφαλή τόπο, από ένα άτομο που προσφέρει φροντίδα και ασφάλεια και φυσικά από τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα τους.

Η θεραπευτική σχέση θεωρείται ο πυρήνας κάθε ψυχοθεραπείας.
Εκεί ο θεραπευτής φροντίζει να εδραιώσει ένα ψυχολογικά ασφαλές περιβάλλον, όπου οτιδήποτε μπορεί να ειπωθεί και οποιοδήποτε συναίσθημα μπορεί να βιωθεί.

 «Θεραπεύω» ετυμολογικά σημαίνει: προστατεύω, υπερασπίζομαι, μάχομαι και αναφέρεται σε μια σχέση που εξελίσσεται.

Το να αισθάνεται κανείς ότι γίνεται καταληπτός είναι μια βαθιά διαπροσωπική εμπειρία , η οποία δημιουργεί μια ασφαλή βάση για να ρισκάρει ο θεραπευόμενος μερικές κινήσεις αλλαγής.

Ο  άνθρωπος έχει ανάγκη να ορίσει την ταυτότητα του, με τον εαυτό του ως ένα ζωντανό σύστημα μέσα στις βιο- ψυχικές κοινωνικο- οικονομικό- πολιτισμικές διεργασίες που τον συγκροτούν. Αγωνίζεται να απαρτιώσει τις διάφορες ανεξάρτητες φωνές μέσα του σε ένα όλον , σε μια αρμονία που θα μεγιστοποιεί τη δυνατότητα του για επιβίωση και για ποιότητα ζωής.
Έτσι,  οι άνθρωποι μαθαίνουν νέους τρόπους να σχετίζονται με τον εαυτό τους και με τους άλλους, με τη διαφορετικότητα του κόσμου γύρω τους, με τρόπους πιο κατάλληλους για τις ανάγκες και για την εξέλιξη τους.