Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση 10/02/2022

 

Εισαγωγή

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Ελλαδικό χώρο, μέσω του ιστότοπου “www.mytherapist.gr”, και λειτουργούν μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές με διακριτικό τίτλο/όνομα “My Therapist”, αλλά και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου που φέρει το διακριτικό τίτλο/όνομα “My Therapist”, ανήκουν στην εταιρεία “INOVAT”, στο εξής “Εταιρεία”, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και τελεί υπό τη διαχείρισή της.

Η πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων στο εξής “πολιτική”, αφορά όλους όσοι κάνουν χρήση των μέσων που παρέχει η Εταιρεία. Ειδικότερα αφορά τον κάθε “χρήστη/πελάτη”, αλλά και το σύμβουλο ψυχικής υγείας. Η παρούσα πολιτική, διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

Η παρούσα πολιτική έχει σκοπό την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Η Εταιρεία, απαιτεί τη συγκατάθεση του χρήστη, πριν τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού. Η συγκατάθεση αυτή, αποτελεί συγκατάθεση για συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική.

Η παρούσα πολιτική αφορά μόνο τα μέσα που παρέχει η Εταιρεία και όχι τρίτους ιστοτόπους και μέσα προς τα οποία ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι. Η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την προστασία προσωπικών δεδομένων που καταχωρείτε σε ιστοτόπους τρίτων & μέσων αλλά και την πολιτική που εφαρμόζουν.

 

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία, έχει το δικαίωμα να αλλάξει / τροποποιήσει / ενημερώσει / εμπλουτίσει / επικαιροποιήσει την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ή στο σύνολο της ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα τίθεται σε ισχύ με την δημοσίευση της νέας έκδοσης σε όλα τα μέσα και τις εφαρμογές της Εταιρείας. Σε κάθε αλλαγή / τροποποίηση / ενημέρωση / εμπλουτισμό / επικαιροποίηση που θα πραγματοποιείται, η Εταιρεία ειδοποιεί τους χρήστες, με τη χρήση ενός τουλάχιστον μέσου, όπως για παράδειγμα με την αποστολή ενημερωτικού email, με την αποστολή σχετικής ειδοποίησης στην εφαρμογή κινητών συσκευών, με σχετική ειδοποίηση στον ιστότοπο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που δύναται να κάνει χρήση η Εταιρεία. Εφόσον ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα μέσα που παρέχει η Εταιρεία, σε συνέχεια της ανωτέρω επικαιροποίησης,  θεωρείται ότι ο  αποδέχεται τις τροποποιήσεις αυτές.

 

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία, συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν με σκοπό την χρήση της πλατφόρμας και των μέσων της Εταιρείας. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία, είναι τα παρακάτω:

 • Για όλους τους χρήστες συλλέγουμε το όνομα χρήστη το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία των χρηστών.
 • Για όλους τους χρήστες συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να μπορεί να είναι δυνατή η δημιουργία και διατήρηση προσωπικού λογαριασμού χρήστη.
 • Για όλους τους χρήστες συλλέγουμε τον κωδικό πρόσβασης, ο οποίος είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη.
 • Για την περίπτωση εισόδου στην πλατφόρμα με χρήση των στοιχείων πρόσβασης σας στο Facebook ή στο Google, συλλέγουμε το δηλωθέν όνομα χρήστη, την εικόνα του χρήστη, αλλά και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Για όλους τους χρήστες, συλλέγουμε την IP διεύθυνση, τον τύπο της συσκευής, καθώς και την τοποθεσία, εφόσον ο χρήστης έχει συγκαταθέσει στον εντοπισμό της τοποθεσίας του.
 • Για τους πελάτες, συλλέγουμε το Όνομα, το Επώνυμο αλλά και την διεύθυνσή τους. Αυτά τα στοιχεία αποθηκεύονται στα συστήματα της Εταιρείας και παρέχονται στους σύμβουλους ψυχικής υγείας για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών (αποδείξεων παροχής υπηρεσιών).
 • Η Εταιρεία ενδέχεται να κάνει χρήση τεχνικών remarketing. Για παράδειγμα να κάνει χρήση Google & Facebook Ads για Conversion Tracking. Σε αυτή την περίπτωση, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης μέσω της πλατφόρμας κτλ.
 • Για τους σύμβουλους ψυχικής υγείας συλλέγουμε όνομα και επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα το τηλέφωνο επικοινωνίας και το email, αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, στοιχεία του βιογραφικού όπως για παράδειγμα σύντομη περιγραφή, εικόνα, ειδίκευση, σεμινάρια κτλ. Όλα τα πιο πάνω στοιχεία συλλέγονται με στόχο την επικοινωνία με τους σύμβουλους ψυχικής υγείας που εκδηλώνουν ενδιαφέρον συνεργασίας με την Εταιρεία, τη δυνατότητα σύναψης συνεργασίας με τους συμβούλους ψυχικής υγείας, τη δυνατότητα επικοινωνίας της Εταιρείας με τους συμβούλους ψυχικής υγείας αλλά και την ενημέρωση των πελατών.

Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πληρωμών, η Εταιρεία δεν αποθηκεύει δεδομένα. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται στις ασφαλείς υποδομές της Stripe. Αναφορικά με τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων που σχετίζονται με τις πληρωμές, μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη σελίδα της Stripe (link).

 

Υποχρεωτικότητα παροχής προσωπικών δεδομένων

Η παροχή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι η μη παροχή αυτών  εμποδίζει την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 

Διοχέτευση-διάθεση προσωπικών δεδομένων

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι η Εταιρεία αλλά και ο σύμβουλος ψυχικής υγείας τον οποίο αποδέχτηκε ο χρήστης. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των απλών επισκεπτών και των συμβούλων ψυχικής υγείας, είναι η Εταιρεία.

Δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτους, παρά μόνο στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες της Εταιρείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Όλοι οι τρίτοι πάροχοι, με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία (τρίτες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα), όπως για παράδειγμα παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, παρόχους υπηρεσιών υποδομών κτλ., δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που τους διαβιβάζουμε μόνο για το σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν και να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε επεξεργασία πραγματοποιούν, είναι νόμιμη και συμφωνεί με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων όπως ορίζονται αυτές από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τέλος, τα δεδομένα των χρηστών, ενδέχεται να διαβιβάζονται σε διαφημιστικές πλατφόρμες (πχ Google & Facebook) για εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία, δε θα διαθέσει προς πώληση, δε διαβιβάζει  ούτε  δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών σε τρίτους, με εξαίρεση τις ανωτέρω περιπτώσεις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη. Εξαίρεση αποτελεί  η εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων, όπως για παράδειγμα εντάλματα ερευνών, δικαστικές κλητεύσεις κτλ.

 

Γιατί κάνουμε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα. Ειδικότερα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα και παροχή  υπηρεσιών.
 • Για σκοπούς τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών (πχ. τηλεφωνικής ή διαδικτυακής υποστήριξης).
 • Για σκοπούς διασφάλισης της ασφάλειας.
 • Για στατιστικούς σκοπούς.
 • Προκειμένου να βελτίωσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την πλατφόρμα.  
 • Για προωθητικούς σκοπούς (πχ. αποστολή ενημερωτικών emails/sms).
 • Για την ενημέρωση των χρηστών για θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία.
 • Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση έννομων συμφερόντων της Εταιρείας και για σκοπούς συμμόρφωσης της Εταιρείας προς την Εθνική ή/και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε ή/και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται για όσο καιρό ο χρήστης κάνει χρήση των μέσων της Εταιρείας, χωρίς να προβεί σε διαγραφή του προσωπικού του λογαριασμού. Σε περίπτωση αιτήματος οριστικής διαγραφής από την πλατφόρμα η Εταιρεία θα διαγράψει όλα τα δεδομένα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Για τους σκοπούς προωθητικών ενεργειών (πχ. e-mails/sms),  διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, για όσο χρόνο  δηλώσει ο χρήστης ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις. Ειδικά για τους συμβούλους ψυχικής υγείας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα τους και σε συνέχεια της διαγραφής του λογαριασμού τους, αν υπάρχουν φορολογικοί ή νομικοί λόγοι.

 

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και να τα διαχειρίζεται με ασφάλεια. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών έχουν μόνο συγκεκριμένοι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας με τη χρήση ασφαλών κωδικών πρόσβασης. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να αποτρέψει ενδεχόμενο απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινοποίησης, τροποποίησης ή καταστροφής των δεδομένων των χρηστών. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα για τους συγκεκριμένους σκοπούς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ελέγχεται και εντοπίζεται μέσω των συστημάτων της Εταιρείας. Τέλος η Εταιρεία έχει ορίσει διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν περιστατικά παραβίασης ασφάλειας.

 

Δικαιώματα των χρηστών σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, για να μάθει ο χρήστης ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε και τους αποδέκτες των δεδομένων.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων, για να διορθώσει ο χρήστης τυχόν ανακριβή δεδομένα.
 • Δικαίωμα στην λήθη – δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, για να αιτηθεί ο χρήστης διαγραφή των δεδομένων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί Προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί Προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων, με στόχο να παραδώσουμε τα προσωπικά δεδομένα στον χρήστη και να τα χρησιμοποιήσει οπουδήποτε αλλού.
 • Δικαίωμα αντιτάξεως - εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, με στόχο να εναντιωθεί ο χρήστης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
 • Δικαίωμα ανάκλησης, έτσι ώστε να ανακαλέσει ο χρήστης τη συγκατάθεση του να χρησιμοποιούνται μέρος των προσωπικών του δεδομένων ή στο σύνολο τους, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσης.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας, έτσι ώστε ο χρήστης να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, σε περίπτωση ισχυριζόμενης παραβίασης των κανόνων περί προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Η Αρχή Προστασίας δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα, δέχεται υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλο της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (link).

Αν ο χρήστης αποσύρει τη συγκατάθεση του για τη χρήση ή την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων, ενδέχεται να ανακληθεί η πρόσβαση του στην ιστοσελίδα, στην πλατφόρμα και σε όλα τα μέσα που κάνει χρήση η Εταιρεία, καθώς ενδέχεται να μην έχουμε τη δυνατότητα να του παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες του χρήστη αφού αποσύρει τη συγκατάθεση του, εάν υπάρχει νομική βάση για να το κάνουμε αυτό ή εάν η απόσυρση της συγκατάθεσης του περιοριζόταν σε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ο χρήστης, για την άσκηση των δικαιωμάτων του και για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα, εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημα, στην περίπτωση που αυτό κριθεί αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντας τον χρήστης σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

 

Χρήση cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά σε μέγεθος αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στην συσκευή του χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης κτλ. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου, το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση e-mail κτλ. και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική ταυτότητα του Χρήστη από τις πληροφορίες των cookies. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα αρχεία του υπολογιστή του χρήστη.

Με την χρήση των cookies, ο Ιστότοπος μας, είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον χρήστη την βέλτιστη εμπειρία περιήγησης και αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας(πχ. google analytics), να βελτιώνομε την παρουσίαση και το περιεχόμενό, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των χρηστών. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων ή στοχευμένες ενέργειες.

 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον δικτυακό μας Τόπο;

Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στα μέσα της Εταιρείας.

Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία cookies, είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των μέσων και επιτρέπουν στον χρήστη να κάνει χρήση όλων των παρεχόμενων λειτουργιών. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία.

Cookies Λειτουργικότητας/Προτιμήσεων

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στα μέσα μας, να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των μέσων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας.

Cookies επιδόσεων/Στατιστικά

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν τα μέσα μας, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων.

Cookies εμπορικής προώθησης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

 

Έλεγχος – Ρύθμιση cookies

Ο χρήστης, μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του, κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης, δεν επιθυμεί την χρήση cookies ενδέχεται να μην μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές ή να έχει πρόσβαση χωρίς να υπάρχει σωστή λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Τέλος είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη, να ελέγξει ή/και να διαγράψει τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή του.

 

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιοδήποτε απορία ή χρειάζεστε διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία μας στο [email protected] ή και στο 2102204032.