Ψυχολόγος Αλεξάνδρα Μητσάκη

Διαθέσιμος/η για online συνεδρίες
Βιογραφικό
Η Αλεξάνδρα Μητσάκη έχει τελειώσει ψυχολογία στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο και έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος. Έχει εργαστεί μέσω γραμμή υποστήριξης κάνοντας συνεδρίες κατά την περίοδο της πανδημίας και παράλληλα τον τελευταίο χρόνο είναι εθελόντρια σε γραμμή υποστήριξης. Ταυτόχρονα έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και συνέδρια όσον αφορά την έκβαση της ψυχολογίας στην ανθρώπινη καθημερινότητα καθώς έχει παρακολουθήσει και συνέδρια που αφορούν την κακοποίηση και την ψυχολογία θύτη/ θύματος.
Ασχολείται συνεχώς με τις εξελίξεις στον τομέα αυτόν μέσω άρθρων και ενημερωτικων ημερίδων.