Ψυχολόγος Δημήτριος Παπαϊωάννου

Διαθέσιμος/η για online συνεδρίες
Βιογραφικό
Ο Δημήτριος Παπαϊωάννου είναι Ψυχολόγος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ψυχολογία Υγείας. Είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου και προσφέρει ατομικές ψυχολογικές συνεδρίες για ενηλίκους. Η Ψυχολογία Υγείας αφορά τη μελέτη της σκέψης και της συμπεριφοράς σχετικά με θέματα βιολογικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υγείας. Ο Δημήτριος Παπαϊωάννου, με γνώμονα το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο της υγείας, χρησιμοποιεί γνωσιακές, συμπεριφορικές και φυσιολογικές προσεγγίσεις με στόχο την επίλυση ψυχολογικών ζητημάτων του ατόμου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του και την αυτοπραγμάτωση.