Ψυχολόγος Μαρία Φούντα

Βιογραφικό
Η Φούντα Μαρία είναι Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας - Σχεσιακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια. Σπούδασε «Ψυχολογία & Επικοινωνία» στο University of Indianapolis Athens Campus, και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης εξ αποστάσεως του ΕΚΠΑ στην ενότητα «Business Psychology». Έπειτα ολοκλήρωσε την εκπαίδευση της στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχοθεραπεία με βάση το «Γνωσιακό Αναλυτικό Μοντέλο, τον Διαλεκτικό Εαυτό και τη Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία» και είναι υπό εκπαίδευση στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εφαρμοσμένης Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος του Ινστιτούτου Σχεσιακής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας (ΙΣΟΨ). Συνεχίζοντας την κατάρτιση της είναι υπό εκπαίδευση στο πιστοποιημένο πρόγραμμα του Μητροπολιτικού Κολεγίου Αθηνών «Παιδοψυχολογία και Ψυχολογία Εφήβου» (Scottish Qualifications Authority). Είναι μέλος της Διεθνής Ένωσης Σχεσιακής Ψυχανάλυσης & Ψυχοθεραπείας (IARPP). Στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η ίδια παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Σήμερα αναλαμβάνει ψυχοθεραπευτικά ενήλικες, παιδιά και εφήβους, υπό συνεχιζόμενη εποπτεία, προσωπική ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, εστιάζοντας σύμφωνα με τις αρχές της Σχεσιακής Ψυχοθεραπείας, στις ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις, υποστηρίζοντας πως ο τρόπος με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί οι σχέσεις με τους άλλους τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν παίζει καθοριστικό ρόλο. Έτσι αναλυτής και αναλυόμενος δουλεύουμε κοινά ή μη, συνειδητά ή ασυνείδητα βιώματα, αντιλήψεις και συναισθήματα που αναδύονται και αναλύονται στο "εδώ και τώρα" της θεραπευτικής πράξης.