Ψυχολόγος Ρενάτα Σκορδοπούλου

Βιογραφικό
H Ρενάτα Σκορδοπούλου είναι ψυχολόγος, εκπαιδευόμενη στην Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία. Είναι κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου από το 2020 και διαθέτει Επαγγελματική Πιστοποίηση από τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων.
Έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές της σπουδές και έχει παρακολουθήσει πλήθος μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων.
Εργάζεται με ενήλικες, ζευγάρια και οικογένειες.