Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση 11/06/2022

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ MY THERAPIST ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΜΕΣΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΣΜΟΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ 166, Η ΤΟ 1018 ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΣΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.

 

Γενικά

Οι υπηρεσίες που παρέχονται και λειτουργούν μέσο του ιστότοπου “www.mytherapist.gr”, μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές με διακριτικό τίτλο/όνομα “myTherapist”, αλλά και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου που φέρει το διακριτικό τίτλο/όνομα “myTherapist”, ανήκουν στην εταιρεία “INOVAT”, στο εξής “Εταιρεία”, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και τελεί υπό τη διαχείρισή της.

Οι παρόντες όροι χρήσης και προϋποθέσεις, αφορούν τόσο τους “χρήστες” όσο και τους  “ψυχολόγους” που συνεργάζονται με την Εταιρεία προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω των υποδομών και των μέσων της Εταιρείας. Ως “χρήστη” ορίζουμε τον απλό επισκέπτη, τον εγγεγραμμένο χρήστη, αλλά και τον πελάτη, ο οποίος είναι ο χρήστης που έχει αποκτήσει συνδρομητικό πακέτο για την πρόσβαση και τη χρήση της πλατφόρμας, μέσω της οποίας έρχεται σε επαφή με τον “ψυχολόγο” του. Ως “ψυχολόγο”, ορίζουμε το φυσικό πρόσωπο που κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του στην πλατφόρμα ως ψυχολόγος. Οι παρόντες όροι χρήσης και προϋποθέσεις, ισχύουν για τον ιστότοπο, την εφαρμογή για κινητές συσκευές καθώς και κάθε άλλο μέσο που κάνει χρήση η Εταιρεία προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της.

 

Συναίνεση χρήσης

Το περιεχόμενο των όρων χρήσης και προϋποθέσεων αλλά και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποτελεί νομικό έγγραφο το οποίο δεσμεύει εσάς που κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία μέσω οποιουδήποτε μέσου. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή, τους παρόντες όρους χρήσης και προϋποθέσεις αλλά και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εφόσον αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέσο κάνει χρήση η Εταιρεία, θεωρούμε ότι έχετε διαβάσει και έχετε αποδεχτεί πλήρως τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε συμφωνείτε είτε με τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις είτε με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, οφείλετε να σταματήσετε άμεσα τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία μέσω οποιουδήποτε μέσου.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα της Εταιρείας απαιτεί τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, τόσο στην περίπτωση του χρήστη, όσο και στην περίπτωση του ψυχολόγου. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης αλλά και ο ψυχολόγος, οφείλουν να διαβάσουν και να αποδεχτούν τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις αλλά και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και το γεγονός ότι προχωρούν σε εγγραφή, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή τους.

 

Αλλαγές στους όρους χρήσης και προϋποθέσεις ή/και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία, έχει το δικαίωμα να αλλάξει / τροποποιήσει / ενημερώσει / εμπλουτίσει / επικαιροποιήσει τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις ή/και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης στους όρους χρήσης και προϋποθέσεις και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αναγράφεται σε εμφανές σημείο στην αρχή του κάθε εγγράφου. Οποιαδήποτε αλλαγή / τροποποίηση / ενημέρωση / εμπλουτισμός / επικαιροποίηση μπορεί να λάβει χώρα ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση και η εφαρμογή θα τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση της νέα έκδοσης σε όλα τα μέσα και τις εφαρμογές της Εταιρείας. Σε κάθε αλλαγή / τροποποίηση / ενημέρωση / εμπλουτισμό / επικαιροποίηση που θα πραγματοποιείται, η Εταιρεία θα σας ειδοποιεί με τη χρήση ενός τουλάχιστον μέσου, όπως για παράδειγμα με την αποστολή ενημερωτικού email, με την αποστολή σχετικής ειδοποίησης στην εφαρμογή κινητών συσκευών, με σχετική ειδοποίηση στον ιστότοπο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που δύναται να κάνει χρήση η Εταιρεία. Σε κάθε ειδοποίηση, θα πρέπει να ελέγχετε τις αλλαγές στους όρους χρήσης και προϋποθέσεις ή/και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για να βεβαιωθείτε ότι είστε σύμφωνοι και ότι αποδέχεστε τις οποιεσδήποτε αλλαγές. Η συνέχεια χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρείας, συνεπάγεται ότι συναινείτε πλήρως στους όρους χρήσης και προϋποθέσεις και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Εισαγωγή

Η Εταιρεία, προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και να επικοινωνήσουν με τους ψυχολόγους που συνεργάζονται με την Εταιρεία και είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα, παρέχει ένα εύχρηστο και ταυτόχρονα ασφαλές περιβάλλον, το οποίο διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και του ψυχολόγου, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις. Ειδικότερα, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα για online chat, για ηχητική κλήση αλλά και για βιντεοκλήση μεταξύ του χρήστη και του ψυχολόγου. Μέσω της πλατφόρμας οι ψυχολόγοι παρέχουν υπηρεσίες που άπτονται της ψυχικής υγείας, όπως για παράδειγμα διάγνωση, συμβουλευτική και θεραπεία.

Αν ο χρήστης επιθυμεί να  πραγματοποιήσει Online συνεδρίες μέσω της πλατφόρμας της Εταιρείας, θα πρέπει να δημιουργήσει έναν προσωπικό λογαριασμό χρήστη κατά τη δημιουργία του οποίου θα  συμπληρώσει σε μία φόρμα εγγραφής τα στοιχεία που θα  του ζητηθούν, να διαβάσει και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις αλλά και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και να καταβάλει το αντίτιμο για το συνδρομητικό πακέτο που επέλεξε.

Η πλατφόρμα, στοχεύει επίσης να ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, πράγμα το οποίο πραγματοποιείται για παράδειγμα με τη δημοσίευση άρθρων των ψυχολόγων.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης, να επικοινωνήσει με έναν συνεργάτη της Εταιρείας, με στόχο να  τον βοηθήσει στη χρήση της πλατφόρμας (σε ενδεχόμενες τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει κτλ). Ο συνεργάτης αυτός δεν είναι ψυχολόγος και δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά ο ρόλος του είναι καθαρά υποστηρικτικός και επικουρικός.

 

Ορισμοί

 • “Εταιρεία”, θεωρείται η νομική οντότητα, που παρέχει υπηρεσίες διαδραστικών μέσων επικοινωνίας με στόχο να προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν και να πραγματοποιήσουν
 • “Πλατφόρμα”, θεωρείται το σύνολο των λογισμικών / εφαρμογών / υποδομών / προγραμμάτων / διαδικασιών / κτλ., οι οποίες ανήκουν στην Εταιρεία και χρησιμοποιούνται από τους χρήστες αλλά και τους ψυχολόγους ώστε να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω πολλαπλών συσκευών αλλά και μέσων.
 • “Χρήστης“, θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο κάνει χρήση της πλατφόρμας με σκοπό να του παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες από κάποιον ψυχολόγο.
 • “Πελάτης“, είναι μια ειδική κατηγορία χρήστη. Το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό του πελάτη σε σχέση με το απλό χρήστη είναι ότι έχει αποκτήσει κάποιο από τα συνδρομητικά πακέτα, καταβάλλοντας το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από κάποιον ψυχολόγο.
 • “Προσωπικός λογαριασμός χρήστη“, θεωρείται το μέσο το οποίο χρησιμοποιεί ο χρήστης/πελάτης προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση της πλατφόρμας.
 • “Ψυχολόγος“, θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του στη πλατφόρμα ως ψυχολόγος. Ο ψυχολόγος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας.
 • “Προσωπικός λογαριασμός ψυχολόγου“, θεωρείται το μέσο το οποίο χρησιμοποιεί ο ψυχολόγος για να μπορεί να κάνει χρήση της πλατφόρμας.
 • “Συμβουλευτικές υπηρεσίες” είναι η διάγνωση, η συμβουλευτική, η ψυχοθεραπεία  ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, που παρέχεται από τους ψυχολόγους στους πελάτες, μέσω της πλατφόρμας.

 

Δεσμεύσεις & υποχρεώσεις όλων όσοι κάνουν χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας

Πιο κάτω ακολουθούν οι δεσμεύσεις αλλά και οι υποχρεώσεις όλων των χρηστών των υπηρεσιών της εταιρείας. Οι ακόλουθες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις αφορούν τον χρήστη, τον πελάτη  και τον ψυχολόγο και έχουν εφαρμογή σε όλα τα μέσα με τα οποία η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της. Ειδικότερα:

 • Επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών.
 • Δεσμεύεστε ότι θα κάνετε σύννομη χρήση όλων των μέσων που παρέχονται από την Εταιρεία. Ειδικότερα, απαγορεύεται από την πλευρά σας οποιαδήποτε πράξη η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει οποιονδήποτε νόμο.
 • Απαγορεύεται να ενεργείτε κατά τρόπο που παραβιάζονται τα δικαιώματα της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα για διαφημιστικούς σκοπούς και προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών και απαγορεύεται ρητώς να προωθείτε ανεπιθύμητες πληροφορίες (spam) με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Απαγορεύεται να  ενεργείτε κατά τρόπο που  εμποδίζει την ομαλή λειτουργία οποιουδήποτε μέσου κάνει χρήση η Εταιρεία, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της.
 • Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε ή να διαδώσετε κακόβουλο λογισμικό, να κάνετε χρήση κακόβουλου ρομπότ και γενικότερα να κάνετε χρήση οποιασδήποτε φύσης κακόβουλου μέσου ή/και εργαλείου με σκοπό την παρεμπόδιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και την καταστροφή οποιουδήποτε μέσου της Εταιρείας.
 • Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε ή να διαδώσετε παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, ρατσιστικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, που μπορεί να προκαλέσει εγκληματική δράση, να παραβιάσει οποιονδήποτε νόμο, να παραβιάσει την πνευματική ιδιοκτησία ή να παραβιάσει τα δικαιώματα της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Απαγορεύεται να δημοσιεύσετε – “ανεβάσετε” εμπιστευτικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Δεσμεύεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τα αρχεία που παραλαμβάνετε μέσω οποιουδήποτε μέσου που παρέχει η Εταιρεία. Πριν κατεβάσετε, ανοίξετε και χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αρχείο, οφείλετε να το ελέγξετε για πιθανούς ιούς ή επιβλαβές λογισμικό με χρήση λογισμικού που διαθέτετε στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για πιθανές βλάβες που θα προκύψουν από την μεταφορά και διάδοση ιών ή/και επιβλαβούς λογισμικού υπαιτιότητας των χρηστών ή των ψυχολόγων.
 • Απαγορεύεται ο διαμοιρασμός στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. email, τηλέφωνο, Skype, Facebook, MS Teams, Google Meet, διευθύνσεις κτλ.) μέσω της πλατφόρμας. Η επικοινωνία του ψυχολόγου και του πελάτη πρέπει να πραγματοποιείτε αποκλειστικά μέσω των ασφαλών υποδομών της πλατφόρμας και οποιαδήποτε επικοινωνία με οποιοδήποτε άλλο μέσο απαγορεύεται. Σε περιπτώσεις επικοινωνίας εκτός των ασφαλών υποδομών της πλατφόρμας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για πιθανή διαρροή δεδομένων ή για πιθανή διαφυγή κερδών του ψυχολόγου. Επίσης, σε επιβεβαιωμένες περιπτώσεις επικοινωνίας εκτός της πλατφόρμας, η Εταιρεία δύναται να διακόψει προσωρινά ή/και οριστικά την πρόσβαση στην πλατφόρμα για τον χρήστη/πελάτη και για τον ψυχολόγο.
 • Απαγορεύεται να συγκεντρώνετε οποιαδήποτε στοιχεία χρηστών με χρήση οποιουδήποτε μέσου, με σκοπό την πραγματοποίηση ανεπιθύμητης επικοινωνίας (εμπορικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής). Όποια στοιχεία υπάρχουν στην πλατφόρμα, υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας.

 

Υποχρεώσεις του “χρήστη”

 • Για τη χρήση της πλατφόρμας, είναι απαραίτητη η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού χρήστη, πράγμα που προϋποθέτει την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών.
 • Αποδέχεστε την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από εσάς τους ίδιους κατά τη διαδικασία εγγραφής σας, από τους διαχειριστές της πλατφόρμας. Ειδικότερα, ο διαχειριστής της Εταιρείας θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016/ΕΕ όπως ισχύει, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την συλλογή και την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (link).
 • Δεσμεύεστε ότι θα παρέχετε τις απαραίτητες πληροφορίες για την δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού χρήστη.
 • Δεσμεύεστε ότι δεν θα δημιουργήσετε πάνω από έναν προσωπικό λογαριασμό χρήστη ούτε προσωπικό λογαριασμό χρήστη, για λογαριασμό τρίτων προσώπων.
 • Δεσμεύεστε ότι θα παρέχετε αληθή, ακριβή, επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία κατά την δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού χρήστη.
 • Δεσμεύεστε ότι θα παρέχετε αληθή, ακριβή, επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο και διεύθυνση) έτσι ώστε ο ψυχολόγος σας, να σας εκδώσει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη παροχής υπηρεσιών). Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων.
 • Δεσμεύεστε ότι κατά την διάρκεια της συνδρομής σας, θα πρέπει να επικαιροποιείτε όλες τις πληροφορίες έτσι ώστε να συνεχίσουν να είναι ακριβείς και πλήρεις. Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει την ύπαρξη αναληθών, ελλιπών ή ψευδών στοιχείων δύναται να διακόψει μερικώς ή/και εξολοκλήρου τις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.
 • Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι είστε ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων εισόδου σας (email, όνομα χρήστη (username)  & μυστικός κωδικός (password)), καθώς και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας ασφάλειας που σχετίζεται με τον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη και συνεπώς η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που γίνει χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού χρήστη από τρίτο πρόσωπο λόγω μη διατήρησης της εμπιστευτικότητας από την πλευρά σας.
 • Δεσμεύεστε ότι θα ενημερώνετε άμεσα την Εταιρεία, σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του προσωπικού σας λογαριασμού χρήστη ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας του λογαριασμού σας.
 • Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι είστε ο αποκλειστικός και μοναδικός υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που γίνονται μέσω της πλατφόρμας με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού χρήστη. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι είστε ο αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημιές προκύψουν είτε στην Εταιρεία είτε σε οποιοδήποτε τρίτο μέλος, λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του προσωπικού σας λογαριασμού χρήστη, που θα προκύψει από δική σας υπαιτιότητα.
 • Η διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα για τον πελάτη, γίνεται με χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού, ή με χρήση λογαριασμού Google, ή με χρήση λογαριασμού Facebook, ή με χρήση λογαριασμού Apple. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο χρήστης οφείλει να διατηρεί την εμπιστευτικότητα των στοιχείων εισόδου του και η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης του προσωπικού λογαριασμού πελάτη, λόγω παραβίασης των λογαριασμών Google, Facebook, ή Apple του χρήστη.
 • Δεσμεύεστε να εξασφαλίσετε ότι όλες οι επικοινωνίες σας (Chat, κλήση ήχου, βιντεοκλήση κτλ.), πραγματοποιούνται σε κατάλληλο χώρο και δεν διακυβεύεται η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσετε μέσω οποιουδήποτε μέσου της Εταιρείας.
 • Απαγορεύεται η καταγραφή ή/και μεταφορά των περιεχομένων της επικοινωνίας σας (Chat, κλήση ήχου, βιντεοκλήση κτλ.) που πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας σε τρίτο μέσον. Η Εταιρεία παρέχει τεχνολογίες υψηλής ασφάλειας με στόχο την διασφάλιση της ιδιωτικότητας των συνομιλιών. Παρόλα αυτά αν υπάρξει μεταφορά στοιχείων σε τρίτο μέσο, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διαρροή.
 • Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι κάνετε χρήση της πλατφόρμας και των υπηρεσιών που σας παρέχει ο ψυχολόγος σας, αποκλειστικά για προσωπική χρήση και όχι εκ μέρους ή για κάποιο τρίτο πρόσωπο.
 • Συμφωνείτε ότι πρέπει να είστε συνεπής στα ραντεβού σας με στόχο να μην διαταράσσεται το πρόγραμμα του ψυχολόγου σας αλλά και για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να χάσετε κάποιο ραντεβού. Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε και να προγραμματίσετε εκ νέου ένα προγραμματισμένο ραντεβού σας, αλλά αυτό γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη, καθώς υπάρχει πιθανότητα να χάσετε το ραντεβού σας. Συστήνουμε να κοιτάξετε τη διαθεσιμότητα του ψυχολόγου σας, να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει διαθεσιμότητα, στη συνέχεια να ελέγξετε ότι είστε εντός της ημερομηνίας που ορίζει η συνδρομή σας και μετά να ακυρώσετε ένα προγραμματισμένο ραντεβού σας. Με αυτό τον τρόπο θα ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να χάσετε κάποιο ραντεβού.
 • Συμφωνείτε ότι οφείλετε να προγραμματίζετε έγκαιρα τα ραντεβού σας. Προτείνουμε να προγραμματίζονται τα ραντεβού αφήνοντας κάποιες μέρες απόσταση μεταξύ των ραντεβού, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας. Τέλος προτείνεται να μη μπαίνουν ραντεβού τις τελευταίες ημέρες και ώρες της συνδρομής, καθώς σε περίπτωση ακύρωσης του ραντεβού, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχει διαθεσιμότητα για ραντεβού.
 • Η πλατφόρμα δεν παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας και συνεπώς ο ρόλος της Εταιρείας και της πλατφόρμας είναι αυστηρά περιορισμένος στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη  και του ψυχολόγου ώστε να είναι δυνατή η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτυακών μέσων επικοινωνίας. Η πλατφόρμα έχει αποκλειστικό στόχο τη διευκόλυνση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δεν προορίζεται για ψυχιατρική διάγνωση ή συνταγογράφηση. Σε περίπτωση που λάβετε πληροφορίες μέσω της πλατφόρμας που σχετίζονται με αγωγή/φάρμακα, θα πρέπει να αγνοήσετε αυτές τις πληροφορίες και συνίσταται να επικοινωνήσετε άμεσα με την Εταιρεία προκειμένου να αναφέρετε το γεγονός αυτό.
 • Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία μέσω του ιστότοπου, μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα αυτοκτονικός ιδεασμός οφείλετε να καλέσετε αμέσως το 166 ή/και το 1018 και να επισκεφθείτε την πλησιέστερη εφημερεύουσα ψυχιατρική κλινική.

 

Συνδρομητικά Πακέτα – Πληρωμές

Οι πληρωμές που γίνονται στην πλατφόρμα, πραγματοποιούνται από τους πελάτες με ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμής και σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και η Εταιρεία δεν οφείλει να παρέχει κάποια πρότερη προειδοποίηση. Ο πελάτης δημιουργεί μια συνδρομή για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο χρησιμοποιεί τα μέσα πληρωμής (πχ. πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες κάρτες, κτλ.) που καταχωρεί στην πλατφόρμα για να εξοφλεί την περιοδική του συνδρομή. Για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πληρωμών, η Εταιρεία κάνει χρήση των ασφαλών διακομιστών της Stripe. Η Εταιρεία δε διατηρεί κανένα στοιχείο που να σχετίζεται με τις ηλεκτρονικές πληρωμές και όλα τα στοιχεία μεταφέρονται και επεξεργάζονται στις ασφαλείς και πιστοποιημένες υποδομές της Stripe. Αναφορικά με τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας που σχετίζονται με τις πληρωμές, μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη σελίδα της Stripe (https://www.stripe.com/en-gr/privacy). Το συνδρομητικό πακέτο που επιλέγει και αγοράζει ο πελάτης είναι ουσιαστικά μια προπληρωμή έτσι ώστε να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα, προκειμένου να λαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες από τον ψυχολόγο που έχει αποδεχτεί. Οι όροι για τη συνδρομή του πελάτη παραμένουν σε ισχύ από την έναρξη μέχρι τη λήξη της συνδρομής του πελάτη. Ο πελάτης, πρέπει να διατηρεί ένα ή παραπάνω έγκυρα μέσα πληρωμής και από την στιγμή που καταχωρεί ένα ή περισσότερα έγκυρα μέσα πληρωμής, εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να χρεώνει ένα ή παραπάνω από αυτά τα μέσα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με αυτόματο και περιοδικό τρόπο. Ο πελάτης συμφωνεί να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπως αυτά ορίζονται από το συνδρομητικό πακέτο που επέλεξε. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει, αφαιρέσει ή/και να τροποποιήσει τα μέσα πληρωμής μέσω της πλατφόρμας. Ο πελάτης θα λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με κάθε ολοκληρωμένη πληρωμή μέσω της πλατφόρμας. Επίσης ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τη συνδρομή του ανά πάσα στιγμή, μέσω της πλατφόρμας, πράγμα που συνεπάγεται τη μη ανανέωση της συνδρομής του για την επόμενη χρονική περίοδο αλλά σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται την επιστροφή χρηματικού ποσού όπου έχει καταβληθεί για την τρέχουσα ή παρελθοντική χρονική περίοδο. Από τη στιγμή που ο πελάτης αιτηθεί ακύρωση της συνδρομής του είναι στη διακριτική του ευχέρεια το αν θα συνεχίσει να κάνει χρήση ή όχι, των υπηρεσιών που έχει προπληρώσει. Αν προκύψει διακοπή της συνδρομής του πελάτη, για λόγους που δεν σχετίζονται με τον πελάτη, η Εταιρεία θα εξετάσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και ανάλογα με την περίπτωση, θα αποφασίσει αν θα γίνει επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, αν το συνδρομητικό πακέτο θα ακυρωθεί χωρίς να γίνει επιστροφή, ή αν το συνδρομητικό πακέτο του πελάτη θα ανανεωθεί με μειωμένη τιμή.

 

Πραγματοποίηση ραντεβού - Ακυρώσεις – Μη εμφάνιση σε προγραμματισμένο ραντεβού

Πραγματοποίηση προγραμματισμένου ραντεβού

Τα ραντεβού τα προγραμματίζει ο πελάτης μέσω της πλατφόρμας στις ώρες που έχει ορίσει ο ψυχολόγος του ότι είναι διαθέσιμος. Για να είναι εφικτός ο προγραμματισμός ενός ραντεβού, πρέπει η συνδρομή του πελάτη να είναι ενεργή, το ραντεβού να ορίζεται μέσα στα χρονικά περιθώρια της συνδρομής του και το ραντεβού να ορίζεται κατ’ ελάχιστον 6 ώρες πριν την έναρξή του. Πριν την έναρξη του ραντεβού σας, θα ειδοποιείστε με σχετική ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας. Κατά κανόνα τα ραντεβού σας θα πρέπει να αρχίζουν και να τελειώνουν την ώρα που τα έχετε προγραμματίσει. Για λόγους ευελιξίας, είτε ο πελάτης είτε ο ψυχολόγος μπορεί να ζητήσει μέσω της πλατφόρμας την πραγματοποίηση του ραντεβού πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης ή και μετά, αλλά πάντα μέσα στην ίδια ημερολογιακή ημέρα με την ημέρα που έχει οριστεί το ραντεβού. Αυτή η δυνατότητα έχει αποκλειστικά βοηθητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα αν κάτι έκτακτο συμβεί είτε στον πελάτη είτε στον ψυχολόγο, μπορούν να συνεννοηθούν να πραγματοποιήσουν το ραντεβού τους με 1 ώρα καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η “άτυπη” μετάθεση της ώρας πρέπει να είναι την ίδια ημέρα με το προγραμματισμένο ραντεβού και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει σωστή συνεννόηση και το ραντεβού τελικά χαθεί, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Αφού ξεκινήσει το ραντεβού, πραγματοποιείται για όσο χρονικό διάστημα ορίζει το συνδρομητικό πακέτο του πελάτη και με το πέρας της καθορισμένης ώρας, το ραντεβού μαρκάρεται σαν ολοκληρωμένο.

Αν το ραντεβού (κλήση ήχου ή η βιντεοκλήση) δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί ή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω τεχνικού προβλήματος, ο πελάτης  πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία ώστε να λυθεί το τεχνικό πρόβλημα. Αν το πρόβλημα εντοπίζεται στον εξοπλισμό του πελάτη ή στη σύνδεση του πελάτη με το διαδίκτυο, η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια για την αποκατάσταση του προβλήματος. Αν το πρόβλημα εντοπίζεται σε υποδομές της πλατφόρμας, η Εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει την ορθή λειτουργία και αν αυτό δεν είναι εφικτό και τελικά το ραντεβού του πελάτη χαθεί, η Εταιρεία οφείλει είτε να μεταφέρει το ραντεβού με την επόμενη ανανέωση της συνδρομής του πελάτη, είτε να πραγματοποιήσει μερική επιστροφή χρημάτων, που θα αντιστοιχούν στο ποσό του/ων ραντεβού που δεν πραγματοποιήθηκε/αν, αν ο πελάτης δεν επιθυμεί να ανανεώσει την συνδρομή του.

Μη προγραμματισμός ραντεβού

Με την έναρξη της συνδρομής, ο πελάτης οφείλει να προγραμματίσει τα ραντεβού του μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η συνδρομή του. Σε περίπτωση που ο πελάτης για οποιοδήποτε λόγο δεν προγραμματίσει έγκαιρα ένα ραντεβού του και τελικά δεν το πραγματοποιήσει μέσα στα χρονικά περιθώρια της τρέχουσας συνδρομής του, το ραντεβού αυτό θα μεταφερθεί με την επόμενη ανανέωση της συνδρομής του, με την προϋπόθεση ότι η ανανέωση της συνδρομής θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο των 15 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία λήξης της αρχικής του συνδρομής. Σε αντίθετη περίπτωση που είτε παρέλθουν οι 15 ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της αρχικής του συνδρομής, είτε ο πελάτης ακυρώσει την συνδρομή του, όλα τα ραντεβού που δεν προγραμματίστηκαν χάνονται και ο πελάτης δεν δικαιούται ουδεμιά αποζημίωση.

Ακύρωση ραντεβού από τον πελάτη

Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει μέσω της πλατφόρμας, μέχρι και 2 ραντεβού μέσα στο διάστημα που ορίζει η συνδρομή του. Για να είναι δυνατή η ακύρωση του ραντεβού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 4 ώρα πριν την ώρα έναρξης του ραντεβού. Από την στιγμή που το ραντεβού ακυρωθεί από τον πελάτη, ο πελάτης μπορεί να το προγραμματίσει εκ νέου την επιθυμητή ημέρα και ώρα. Ο πελάτης, θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυτή τη δυνατότητα με σύνεση προκειμένου να μη διαταράσσει το πρόγραμμα του ψυχολόγου του, αλλά και για να αποφύγει περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας, όπου υπάρχει πιθανότητα να χάσει το ραντεβού του. Ειδικότερα, από τη στιγμή που ακυρώνεται ένα ραντεβού, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να το προγραμματίσει εκ νέου μέσα στο διάστημα των εναπομεινάντων ημερών μέχρι το πέρας της συνδρομής του. Σε περίπτωση που ακυρωθεί ένα ραντεβού από τον πελάτη και δεν έχει ελέγξει προηγουμένως τη διαθεσιμότητα του ψυχολόγου του, ενδέχεται ο πελάτης να μη βρει διαθέσιμη ώρα για την πραγματοποίηση του ραντεβού. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο πελάτης ανανεώσει την συνδρομή του, το/α ραντεβού του που ακυρώθηκαν από τον πελάτη, μεταφέρονται στην επόμενη χρονική περίοδο της συνδρομής του, όπου ισχύουν οι ίδιοι όροι. Τέλος, σε περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει κάποιο ραντεβού, στην συνέχεια δε βρίσκει διαθεσιμότητα προκειμένου να το προγραμματίσει εκ νέου και παράλληλα δεν επιθυμεί να ανανεώσει την συνδρομή του, το ραντεβού του χάνεται και δεν δικαιούται μερική ή πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Ακύρωση ραντεβού από τον ψυχολόγο

Ο ψυχολόγος, δεσμεύεται να μην ακυρώνει τα ραντεβού του και να πράττει τα βέλτιστα προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του με αδιάλειπτο τρόπο. Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ενδέχεται ο ψυχολόγος να ακυρώσει το ραντεβού του. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης μπορεί να προγραμματίσει το ραντεβού του εκ νέου, μέσα στο διάστημα που ορίζει η συνδρομή του. Σε περίπτωση που ακυρωθεί ένα ραντεβού από τον ψυχολόγο, ενδέχεται ο πελάτης να μη βρει διαθέσιμο διάστημα για να κλείσει το ραντεβού του. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο πελάτης ανανεώσει τη συνδρομή του, το/α ραντεβού του που ακυρώθηκαν από τον ψυχολόγο, μεταφέρονται στην επόμενη χρονική περίοδο της συνδρομής του πελάτη, όπου ισχύουν οι ίδιοι όροι. Τέλος, σε περίπτωση που ο ψυχολόγος ακυρώσει κάποιο ραντεβού, στη συνέχεια ο πελάτης δε βρίσκει διαθεσιμότητα προκειμένου να το προγραμματίσει εκ νέου και παράλληλα ο πελάτης δεν επιθυμεί να ανανεώσει τη συνδρομή του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία προκειμένου να του γίνει μερική επιστροφή χρημάτων (το ποσό που αντιστοιχεί στο/α ραντεβού που δεν πραγματοποιήθηκαν επειδή τα ακύρωσε ο ψυχολόγος). Οι παραπάνω όροι ισχύουν και στην περίπτωση που κάποιος ψυχολόγος κάνει αίτημα για ακύρωση κάποιου ραντεβού προς την Εταιρεία και την ακύρωση του ραντεβού την πραγματοποιήσει κάποιος διαχειριστής της Εταιρείας.

Ακύρωση ραντεβού από διαχειριστή της Εταιρείας

Σε περίπτωση που ο πελάτης κάνει χρήση της δυνατότητας για ακύρωση και των 2 ραντεβού μέσω της πλατφόρμας και επιθυμεί να ακυρώσει και επιπλέον ραντεβού, πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία και είναι στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, να αποφασίσει αν θα ικανοποιήσει το αίτημα του πελάτη, αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους, όπως για παράδειγμα τη διαθεσιμότητα ή μη του ψυχολόγου του, τη γενικότερη συνέπεια του πελάτη κτλ. Αν η Εταιρεία ακυρώσει τελικά το ραντεβού, ο πελάτης θα μπορεί να προγραμματίσει εκ νέου το ραντεβού του, μέσω της πλατφόρμας την επιθυμητή ώρα και ημέρα. Ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί αυτή την δυνατότητα με σύνεση προκειμένου να μη διαταράσσει το πρόγραμμα του ψυχολόγου του, αλλά και για να αποφύγει περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας, όπου υπάρχει πιθανότητα να χάσει το ραντεβού του. Ειδικότερα, από τη στιγμή που ακυρώνεται ένα ραντεβού από κάποιον διαχειριστή της Εταιρείας, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να το προγραμματίσει εκ νέου, μέσα στο διάστημα που ορίζει η συνδρομή του. Σε περίπτωση που ακυρωθεί ένα ραντεβού από το διαχειριστή της Εταιρείας, o πελάτης ενδέχεται να μη βρει διαθέσιμο διάστημα για να κλείσει το ραντεβού του. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο πελάτης ανανεώσει την συνδρομή του, το/α ραντεβού του που ακυρώθηκαν από κάποιον διαχειριστή της Εταιρείας, μεταφέρονται στην επόμενη χρονική περίοδο της συνδρομής του, όπου ισχύουν οι ίδιοι όροι. Τέλος, σε περίπτωση που ο διαχειριστής της Εταιρείας ακυρώσει κάποιο ραντεβού, στη συνέχεια  ο πελάτης δε βρίσκει διαθεσιμότητα προκειμένου να το προγραμματίσει εκ νέου και παράλληλα ο πελάτης δεν επιθυμεί να ανανεώσει τη συνδρομή του, το ραντεβού του χάνεται και δε δικαιούται μερική ή πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Μη εμφάνιση του πελάτη σε προγραμματισμένο ραντεβού

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο πελάτης δεν εμφανιστεί στο προγραμματισμένο ραντεβού του, θα πρέπει να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό και κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας με την ημερομηνία του προγραμματισμένου ραντεβού με τον ψυχολόγο του μέσω της πλατφόρμας. Αν είναι εφικτό, ο ψυχολόγος του θα πραγματοποιήσει το ραντεβού εντός της ίδιας ημέρας, προκειμένου να μη χαθεί το ραντεβού, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό. Ειδικότερα, είναι στη διακριτική ευχέρεια του ψυχολόγου αν θα δεχθεί να πραγματοποιήσει το ραντεβού καθυστερημένα και η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την τελική έκβαση του ραντεβού. Αν το ραντεβού τελικά δεν πραγματοποιηθεί εντός της ίδιας ημέρας, ο ψυχολόγος καλείτε να αποφασίσει αν το ραντεβού ο πελάτης θα το χάσει ή αν θα δώσει την ευκαιρία στον πελάτη να το προγραμματίσει εκ νέου. Για τις περιπτώσεις όπου ο ψυχολόγος επιλέξει ένα ραντεβού να χαθεί οριστικά θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι το ραντεβού χάθηκε με 100% υπαιτιότητα του πελάτη. Αν ο ψυχολόγος επιλέξει να δώσει τη δυνατότητα στον πελάτη να προγραμματίσει το ραντεβού εκ νέου, αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο διάστημα που ορίζει η τρέχουσα συνδρομή του πελάτη, σε αντίθετη περίπτωση το/τα ραντεβού που δεν εμφανίστηκε ο πελάτης χάνονται οριστικά και ο πελάτης δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση. Επίσης, όσον αφορά τα ραντεβού που επέλεξε ο ψυχολόγος να δώσει τη δυνατότητα στον πελάτη να τα προγραμματίσει ξανά, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να τα προγραμματίσει εκ νέου μέσα στο διάστημα των εναπομεινάντων ημερών μέχρι το πέρας της συνδρομής του. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν εμφανιστεί στο προγραμματισμένο ραντεβού του, παρέλθει η τρέχουσα ημέρα, και παρέλθει το διάστημα που ορίζει η συνδρομή του χωρίς να πραγματοποιηθεί, το ραντεβού αυτό θα χαθεί είτε ο πελάτης επιλέξει να ανανεώσει την συνδρομή του είτε ο πελάτης δεν επιθυμεί να ανανεώσει την συνδρομή του και ο πελάτης δεν δικαιούται μερική ή πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Μη εμφάνιση του ψυχολόγου σε προγραμματισμένο ραντεβού

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο ψυχολόγος δεν εμφανιστεί στο προγραμματισμένο ραντεβού του, θα πρέπει να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό με τον πελάτη μέσω της πλατφόρμας. Αν είναι εφικτό, το ραντεβού θα πραγματοποιηθεί εντός της ίδιας ημέρας, προκειμένου να μην αναβληθεί το ραντεβού, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι δεσμευτικό και η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την τελική έκβαση του ραντεβού. Σε περίπτωση που ο ψυχολόγος δεν εμφανιστεί στο προγραμματισμένο ραντεβού του και παρέλθει και η τρέχουσα ημέρα, το ραντεβού αυτό ή θα μεταφερθεί με την επόμενη ανανέωση του πακέτου ή θα χαθεί στην περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί να ανανεώσει την συνδρομή του. Στην τελευταία περίπτωση, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία προκειμένου να του γίνει μερική επιστροφή χρημάτων, που θα αντιστοιχούν στο ποσό του/ων ραντεβού που δεν πραγματοποιήθηκε/αν επειδή δεν εμφανίστηκε στο/α ραντεβού ο ψυχολόγος.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, όπου αναφέρεται ότι με την ανανέωση της συνδρομής μεταφέρονται οι συνεδρίες που δεν πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα που αφορά την επόμενη συνδρομή, αφορούν αποκλειστικά και μόνο συνεδρίες για το διάστημα της τρέχουσας συνδρομής. Αν υπάρχουν συνεδρίες από προηγούμενες συνδρομές αυτές χάνονται  και ο πελάτης δεν δικαιούται ουδεμιά αποζημίωση.  Για παράδειγμα για μια μηνιαία συνδρομή, με την ανανέωση της συνδρομής μεταφέρονται οι συνεδρίες του προηγούμενου μήνα, οι συνεδρίες του προ-προηγούμενου μήνα χάνονται  και ο πελάτης δεν δικαιούται ουδεμιά αποζημίωση. Επίσης σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις όπου αναφέρεται μεταφορά συνεδριών με την ανανέωση της συνδρομής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι η ανανέωση της συνδρομής θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο των 15 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία λήξης της αρχικής συνδρομής. Σε αντίθετη περίπτωση που είτε παρέλθουν οι 15 ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της αρχικής του συνδρομής είτε ο πελάτης ακυρώσει την συνδρομή του, όλα τα ραντεβού που δεν πραγματοποιήθηκαν χάνονται και ο πελάτης δεν δικαιούται ουδεμιά αποζημίωση.

 

Αλλαγή ψυχολόγου

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με τον ψυχολόγο που έχει αποδεχτεί αρχικά, και θέλει να αλλάξει, θα πρέπει ή να πραγματοποιήσει αίτημα διακοπής της συνδρομής του μέσω της πλατφόρμας ή να επικοινωνήσει με τη Εταιρεία. Ο πελάτης σε κάθε περίπτωση προπληρώνει για τις υπηρεσίες που θα τού παρασχεθούν και έχει ρητά αποδεχτεί τη σύνδεση με το συγκεκριμένο ψυχολόγο. Ο πελάτης, θα μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών που περιέχονται στο πακέτο του έως ότου λήξει η συνδρομή που διέκοψε. Στην ανωτέρω περίπτωση ο πελάτης, δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση, εκτός εάν κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά (για παράδειγμα αλλαγή ψυχολόγου, λόγω υπαιτιότητας του ψυχολόγου).

 

Σχετικά με τους ψυχολόγους

Οι ψυχολόγοι δεν αποτελούν μέρος της Εταιρείας, δεν έχουν άμεση εξαρτημένη εργασιακή σχέση με την Εταιρεία και συνεπώς η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη οποιουδήποτε ψυχολόγου. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την καταλληλόλητα ή μη του ψυχολόγου, για το αν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι σωστές, κατάλληλες, ή προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τις απαντήσεις που δίνονται μέσω chat ή online συνεδριών, είναι ο ψυχολόγος. Η Εταιρεία δεν ελέγχει την ποιότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και δεν καθορίζει αν οποιοσδήποτε από τους ψυχολόγους έχει τα κατάλληλα προσόντα για τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Η Εταιρεία ελέγχει τα στοιχεία που παρέχει ο ψυχολόγος, αν ο ψυχολόγος έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, καθώς και κάποια άλλα έγγραφα που προσκομίζονται κατά την αίτηση εγγραφής του ψυχολόγου στην πλατφόρμα. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία πραγματοποιεί ελέγχους σε όλα τα στοιχεία και έγγραφα, αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα και επικύρωση των εν λόγω εγγράφων. Η Εταιρεία παρέχει την πλατφόρμα σαν ένα μέσο με στόχο ανεξάρτητοι συνεργάτες - ψυχολόγοι να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Με βάση την πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργατών ψυχολόγων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πελάτες. Συνεπώς οι συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι αυστηρά συνδεδεμένες με τον ψυχολόγο. Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται  στη σχέση μεταξύ πελάτη και ψυχολόγου και δε λαμβάνει μέρος στην παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ο ψυχολόγος συμφωνεί ότι είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού του και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας ασφάλειας που  σχετίζεται με τον προσωπικού λογαριασμού ψυχολόγου. Συνεπώς η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που γίνει χρήση του προσωπικού λογαριασμού τού ψυχολόγου από τρίτο πρόσωπο λόγω μη διατήρησης της εμπιστευτικότητας από την πλευρά του ψυχολόγου. Ο ψυχολόγος δεσμεύεται ότι θα ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία, σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του προσωπικού λογαριασμού του ή για οποιαδήποτε άλλη παράβαση της ασφάλειας του λογαριασμού του. Ο ψυχολόγος συμφωνεί ότι είναι ο μοναδικός  υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που γίνονται μέσω της χρήσης της πλατφόρμας.

Αναφορικά με τους ψυχολόγους που έχουν διοχετεύσει στοιχεία του προφίλ τους ή/και άρθρα ψυχολογίας αλλά δεν έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρεία, η Εταιρεία δύναται να διαγράψει ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο του προφίλ τους ή/και τα άρθρα που έχουν δημοσιοποιήσει, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίησή τους. Αν ο ψυχολόγος επιθυμεί την διαγραφή των στοιχείων του προφίλ του ή των άρθρων που έχει αποστείλει προς δημοσίευση, θα πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα προς την Εταιρεία και η Εταιρεία θα προβεί στην διαγραφή των στοιχείων που θα ζητηθούν εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπει ο νόμος.

 

Τερματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών

Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το σύνολο ή μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών που παρέχει, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός της, η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, να άρει προσωρινά ή/και να διακόψει οριστικά την πρόσβαση σε ολόκληρη ή μέρος της πλατφόρμας σε οποιονδήποτε χρήστη ή ψυχολόγο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. Ειδικότερα, σε περίπτωση παραβίασης από τον χρήστη των όρων και προϋποθέσεων χρήσης ή/και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία δύναται να αποσυνδέσει πλήρως τον προσωπικό του λογαριασμό , ή επ’ αόριστον ή μέχρι την πλήρη συμμόρφωση του χρήστη. Στην ανωτέρω περίπτωση ο χρήστης, δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση από τη διακοπή των υπηρεσιών, εκτός εάν κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά.

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας αλλά και ο χρήστης, δύναται να αιτηθεί οριστική διαγραφή του προφίλ που έχει δημιουργήσει αλλά και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με αυτό με σχετικό γραπτό αίτημα προς την Εταιρεία.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της πλατφόρμας πλην των στοιχείων των προφίλ που δημοσιοποιούν οι ψυχολόγοι αλλά και του περιεχομένου (πχ άρθρα) που δημοσιεύουν, αποτελεί διανοητική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκαιο. Ως περιεχόμενο της πλατφόρμας ορίζεται το σύνολο των εμπορικών σημάτων/λογότυπων, εικόνων/φωτογραφιών/εικονιδίων, ονομάτων/τίτλων, κειμένων, λογισμικού κτλ. Αναφορικά με το ανωτέρω περιεχόμενο, απαγορεύεται από οποιονδήποτε, οποιαδήποτε χρήση (πχ. δημοσίευση, διανομή, τροποποίηση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Αναφορικά με τα στοιχεία των προφίλ που δημοσιοποιούν οι ψυχολόγοι αλλά και των άρθρων που δημοσιεύουν, αποτελούν ιδιοκτησία του εκάστοτε ψυχολόγου. Η Εταιρία μπορεί να τροποποιήσει/διορθώσει πληροφορίες που ανεβάζουν οι ψυχολόγοι, όπως για παράδειγμα του προφίλ ή των άρθρων ψυχολογίας. Για παράδειγμα, η Εταιρεία μπορεί να διορθώσει ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη, να συμπτύξει κάποιες φράσεις έτσι ώστε να είναι σύντομη και περιεκτική η περιγραφή του προφίλ, να βελτιώσει την εικόνα του προφίλ, να αφαιρέσει παραπομπές προς ιστοσελίδες, στοιχεία επικοινωνίας κτλ. Ωστόσο, το περιεχόμενο των άρθρων, των περιγραφών του προφίλ, των κειμένων, των εικόνων που ανεβάζουν οι ψυχολόγοι στην πλατφόρμα, υπόκεινται στην αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε ψυχολόγου και η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την ακρίβεια του περιεχομένου, την ορθότητα του περιεχομένου και τα πνευματικά δικαιώματα των όσων δημοσιεύονται από τους ψυχολόγους, καθώς η Εταιρεία πραγματοποιεί μόνο μικρές διορθώσεις πάνω στο αρχικό περιεχόμενο που έχει παραχθεί από τους ψυχολόγους. Όλα τα στοιχεία του προφίλ των ψυχολόγων αλλά και των άρθρων που αποστέλλουν προς δημοσιοποίηση, αφού υποστούν τις προαναφερθείσες διορθώσεις και τροποποιήσεις δημοσιεύονται στα μέσα της Εταιρείας. Σε περίπτωση που κάποιος ψυχολόγος επιθυμεί την τροποποίηση ή και διαγραφή κάποιον εκ’ των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να επικοινωνήσει γραπτώς με την Εταιρεία και η Εταιρεία θα αξιολογήσει το αίτημα αυτό.

Η πλατφόρμα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους(Hyperlinks) προς δικτυακούς τόπους τρίτων, με στόχο τη διευκόλυνση των χρηστών. Οι δικτυακοί τόποι προς τους οποίους υπάρχει υπερσύνδεσμος(Hyperlink) υπόκεινται στους όρους χρήσης και προϋποθέσεις ή/και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.    Επομένως, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια του περιεχομένου τους ή για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση αναφορικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας. Ειδικότερα η Εταιρεία δεν εγγυάται  αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία ούτε τη λειτουργία χωρίς λάθη στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η Εταιρεία, καταβάλλει εξαιρετική προσπάθεια ώστε να προστατευθεί η πλατφόρμα και όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί από ιούς/οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά αρχεία ή/και προγράμματα, ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η πλατφόρμα και όλα τα άλλα μέσα που χρησιμοποιεί, θα έχουν απόλυτη συμβατότητα με τη συσκευή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε χρήστη. Οι χρήστες αλλά και οι ψυχολόγοι συμφωνούν και αποδέχονται ότι η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί, να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος της πλατφόρμας, με ή/ και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η Εταιρεία δε μπορεί να ελέγξει και να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών μέσων, τη σύνδεση στο internet και όλων των τεχνικών μέσων που κάνει χρήση ο χρήστης  και ο ψυχολόγος. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία, που οφείλεται στους ανωτέρω λόγους. Τέλος οι χρήστες και οι ψυχολόγοι συμφωνούν με τη χρήση των υπηρεσιών “ως έχουν” και κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών με δική τους ευθύνη.

Οι χρήστες και οι ψυχολόγοι είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καταστροφή ή ζημιά προκύψει στις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας, σε πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας, για διαρροή ή απώλεια δεδομένων στην περίπτωση που τα παραπάνω έχουν προκληθεί από χρήση των στοιχείων εισόδου του χρήστη, του ψυχολόγου, ή οποιοδήποτε άλλου ατόμου το οποίο έχει αποκτήσει πρόσβαση λόγω αμέλειας του χρήστη  ή του ψυχολόγου.

Η σύνδεση του χρήστη  με έναν ψυχολόγο γίνεται αυτόματα από την πλατφόρμα. Στη συνέχεια ο χρήστης καλείται να επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται να συνεχίσει, με το να δημιουργεί συνδρομητικό πακέτο με το συγκεκριμένο ψυχολόγο. Ο χρήστης, αποδέχεται ότι ο ρόλος της Εταιρείας και της πλατφόρμας είναι επικουρικός με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας. Ειδικότερα ο ψυχολόγος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας και η Εταιρεία δεν μπορεί να αξιολογήσει αν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν αξιολογεί τη νομιμότητα, τις επαγγελματικές ικανότητες ή την καταλληλότητα του κάθε ψυχολόγου. Ο χρήστης απαλλάσσει πλήρως την Εταιρεία από πάσης φύσεως ευθύνη ή ζημιά που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον ψυχολόγο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε θα εμπλέκεται σε τυχόν διαφορές μεταξύ του χρήστη  και του ψυχολόγου.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της μέσω της Πλατφόρμας, ιδία δε όταν αυτό οφείλεται σε ενέργειες, παραλείψεις ή σφάλματα τρίτων προμηθευτών της (ενδεικτικά, αποσύνδεση από το δίκτυο, συντήρηση συστημάτων, κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις σε δίκτυα τρίτων προμηθευτών κλπ.).

Ομοίως η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ενδεχόμενη κακή ποιότητα της σύνδεσης μεταξύ του πελάτη και του ψυχολόγου, που οφείλεται στην ταχύτητα του δικτύου τρίτων παρόχων, ή/και στα μέσα που αυτοί χρησιμοποιούν για τη διασύνδεση τους.

 

Διάφορα

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης κριθεί άκυρη, δε θα επηρεάσει την ισχύ των άλλων διατάξεων, οι οποίες  θα παραμείνουν κανονικά σε πλήρη ισχύ. Το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, χαρακτηρίζεται σαν ένα σύνολο  δεσμευτικών όρων που όλοι οι χρήστες αλλά και οι ψυχολόγοι πρέπει να τηρούν.

Οι διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, θα γίνεται προσπάθεια να επιλυθούν εξωδίκως, εάν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό, ορίζονται αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Η Εταιρεία, μέσω των συστημάτων και των λογισμικών, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των e-mail επικοινωνίας και των ερωτήσεων - απαντήσεων προς τους ψυχολόγους, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δε συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις της Εταιρείας και να αποφασίσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλθέντα από τον χρήστη  δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δε συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις της Εταιρείας, δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δε συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις της Εταιρείας μετά από σχετική προειδοποίηση τους.

 

Προσωπικά δεδομένα και προστασία απορρήτου

Για την προστασία απορρήτου και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα προσωπικά δεδομένα και προστασία απορρήτου (link) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων χρήσης.

 

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Eταιρεία στο [email protected] ή και στο 2102204032.